3 Amalan agar Dipermudah Allah dalam Menyelesaikan Masalah - Nolpedia

3 Amalan agar Dipermudah Allah dalam Menyelesaikan Masalah

Pusing dihadapkan dengan masalah dan ujian kehidupan? 

Tarik nafas sejenak yuk, tenangkan diri. Jika masih belum menemukan solusinya, usahakan dengan ikhtiar langit ini. Semoga Allah SWT berikan petunjuk untuk lulus dari ujian kehidupan yang sedang dihadapi.

Setiap orang tentu mengalami masalah dan ujian dalam hidupnya. Ada yang diuji dengan kemiskinan, kekayaan, orang tua, keluarga, pasangan, pekerjaan, hubungan sosial dan lainnya. 

Kendati begitu, jangan risau atau stres berlebihan. Sebab Allah SWT tak akan menguji hamba-Nya diluar batas kesanggupannya. 

Ada tiga amalan kunci yang harus kita lakukan jika ingin keluar dari suatu masalah. Ketiga amalan tersebut sangat dekat dan mudah untuk dilakukan sehari-hari. 

1. Berbakti pada orang tua

Salah satu indikator keimanan seorang Muslim adalah kesungguhannya dalam memuliakan kedua orang tuanya. Bahkan perintah berbuat baik kepada orang tua ditulis jelas dalam Al Quran dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. 

Rasulullah SAW bersabda: 

"Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan-Nya ada pada kemurkaan kedua orang tua." (HR Tirmidzi).

Dalam Al Quran, setidaknya ada lima ayat yang memuat perintah untuk memuliakan orang tua. Diantaranya ialah yang terdapat dalam QS Luqman [31] ayat 14: 

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Maka bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku-lah kembalimu." 

Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Abbas berkata: 

"Tiga ayat dalam Alquran yang saling berkaitan, di mana tidak diterima salah satu tanpa yang lainnya? Maka, barangsiapa yang bersyukur kepada Allah akan tetapi dia tidak bersyukur pada kedua ibu bapaknya, maka tidak akan diterima (rasa syukurnya) tersebut!"

Dua keterangan ini menegaskan betapa pentingnya berbakti pada orang tua. Allah SWT berkenan menggeser batu yang menutup gua agar cahaya dari luar bisa masuk. Hanya karena amal bakti salah seorang dari mereka terhadap orang tuanya. 

Siapa pun yang ingin ditolong oleh Allah, maka berbuat baiklah kepada orangtua (termasuk pula mertua) dan patuhilah keduanya selama mengarah pada ketaatan terhadap Allah SWT. 

Karena tiada ketaatan, jika melenceng dari ajaran dan syariat Islam. 

2. Menahan diri dari maksiat

Saat seseorang melakukan maksiat, maka pada saat itu ia perlahan-lahan menjauh dari Allah. 

Sebaliknya saat seseorang bertakwa, dan beramal saleh (termasuk bersabar dari melakukan maksiat), maka saat itu ia sedang mendekatkan diri kepada Allah. 

Dalam QS Ath-Thalaaq [65] ayat 3, Allah SWT berfirman:

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya."

3. Menjaga amanah

Cakupan amanah itu sangat luas batasannya. Semua yang Allah SWT karuniakan kepada kita hakikatnya adalah amanah. Diri, keluarga, harta kekayaan, jabatan, ilmu, kesehatan adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT. 

Kebaikan dan pertolongan Allah akan datang, saat setiap orang mampu menjalankan amanah sesuai dengan ketentuan yang ditelah digariskan pemberi amanah tersebut. 

Allah SWT berfirman: 

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya; dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaknya kamu menetapkannnya dengan adil." (QS An-Nisaa' [4]: 58). 

Sambil mencari solusi atas masalah yang kamu hadapi, lakukan 3 amalan diatas secara istiqomah ya. Semoga ikhtiar bumi dan langitmu segera membuah hasil dengan petunjuk Allah SWT. 

0 Response to " 3 Amalan agar Dipermudah Allah dalam Menyelesaikan Masalah "

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Bawah Artikel